Područni ured civilne zaštite Osijek

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE OSIJEK

Pročelnik: ZVONKO GRGEC

Gornjodravska obala 95-96, 31 000 Osijek
Telefon: (+385) 31 209 170
Fax: (+385) 31 208 575
e-mail: PUCZ.Osijek@civilna-zastita.hr
 

 • Služba za prevenciju i pripravnost
  Voditeljica:SILVANA PIRIĆ
  Telefon: (+385) 31 225 018

 • Županijski centar 112 Osijek
  Fax:  (+385) 31 205 208
  e-mail: osijek112@civilna-zastita.hr
  Voditelj:KREŠIMIR ERK
  Telefon: (+385) 31 225 017

 • Služba inspekcijskih poslova
  Voditeljica: MARIJA CAPAN
  Telefon: (+385) 31 237 711
   

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE POŽEGA
  Hrvatskih branitelja 82, 34 000 Požega
  Telefon: (+385) 34 290 600
  Fax: (+385) 34 290 626
  Voditelj: SLAVKO MARINAC
  Telefon: (+385) 34 290 602

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE SLAVONSKI BROD
  Naselje Slavonija I/11, 35 103 Slavonski Brod
  Fax: (+385) 35 211 319
  Voditelj: PAVO BARIČIĆ
  Telefon: (+385) 35 416 703

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VIROVITICA 
  Trg bana Josipa Jelačića 18, 33 000 Virovitica
  Telefon: (+385) 33 725 530
  Fax: (+385) 75 802 020
  Voditelj: JOSIP JOB
  Telefon: (+385) 33 841 305

 • SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE VUKOVAR
  L. Ružičke 1, 32 000 Vukovar
  Telefon: (+385) 32 450 535
  Fax: (+385) 32 332 631
  Voditelj: STJEPAN DRAGANIĆ
  Telefon: (+385) 32 445 281