U Drenovcima održano osposobljavanje postrojbe civilne zaštite

Foto: MUP

Temeljem Plana osposobljavanja, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Drenovci, pripremila je i provela 16. veljače 2022. godine osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene, koji do sada isto nisu prošli. Navedeno osposobljavanje održano je u Domu kulture Drenovci, a sastojalo se od praktičnog i teorijskog dijela.

Osposobljavanje su održali djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, volonterka iz Gradskog društva Crvenog križa Županja i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Drenovci.