Edukacija učenika Osnovne škole Tordinci i Područne škole Antin

Djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar danas, 16. studenog 2022. održao je edukaciju iz područja zaštite i spašavanja za 25 učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Tordinci i Područne škole Antin

Foto: MUP

Kroz animiranu prezentaciju učenicima su prikazane prirodne i druge nesreće, poput požara, poplava i potresa, kao i posljedice takvih nesreća te im je prezentirano kako se pravilno ponašati u slučaju nesreće. Također, učenicima je prezentirana i uloga žurnih službi u zaštiti i spašavanju osoba i imovine te su upoznati s korištenjem jedinstvenog europskog broja 112 za žurne službe.