Edukacija djece u Našicama

Područni ured civilne zaštite Osijek nastavio je i u novoj školskoj godini s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja te opasnosti od mina, koja se provodi prema planiranoj dinamici u dječjim vrtićima  i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

Foto: MUP

6. studenoga 2023. edukacije su provedene u Osnovnoj školi Kralja Tomislava Našice i dječjem vrtiću Zvončić u Našicama. Edukacijom je u navedenom razdoblju bilo obuhvaćeno ukupno 122 djece, od toga 31 učenik 3. i 4. razreda škole te 91 dijete predškolskog uzrasta u vrtiću.
 
Djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe. Osim o broju 112, djeca su slušala o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. 

Predavanje je izazvalo znatan interes djece, a dječja reakcija i brojna pitanja najveća su nagrada i ostvarenje cilja - podizanje svijesti kod djece o važnosti sustava civilne zaštite.

Edukaciju djece organizirali su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje PU osječko-baranjske, PP Našice.