Obilježavanje Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Gradištu

Foto: MUP

Obilježavajući Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa Služba civilne zaštite Vukovar jučer, 13. listopada održala je edukaciju i terensku vježbu u Osnovnoj školi Gradište.

Tijekom edukacije učenici su upoznati s vrstama katastrofa, njihovim učincima na život i zdravlje ljudi i okoliš te postupanjima u izvanrednim situacijama, s jedinstvenim europskim brojem za žurne službe 112 i brojevima žurnih službi te djelovanjem sustava civilne zaštite s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa.

U organizaciji Općina Gradište i Područnog ureda civilne zaštite Osijek, Službom civilne zaštite Vukovar te žurnim službama i operativnim snagama sustava civilne zaštite održana je terenska vježba pod nazivom „Osnovna škola Gradište 2022“ s temom požara koji je zahvatio školsku zgradu.

Cilj vježbe je osposobiti učenike i djelatnike škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija te provjera Plana evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika osnovne škole , postupak aktiviranja žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite. Također je provjerena i osposobljenost operativnih snaga sustava civilne zaštite za gašenje požara, pronalazak i spašavanje ozlijeđenih te pružanje prve pomoći i zbrinjavanje većeg broja stradalih osoba.

Nakon vježbe, provedena je analiza vježbe s voditeljima timova žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te ravnateljem Osnovne škole.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Vukovar i Osnovne škole Gradište, u vježbi su sudjelovali članovi Dobrovoljna vatrogasna postrojba Gradište, Policijska uprava vukovarsko–srijemska, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i Gradsko društvo Crvenog križa Županja.