​U Vukovaru provedeno osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene

U prostoru Javne vatrogasne postrojbe Vukovar, 8. listopada 2022. je održano osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika  civilne zaštite Grada Vukovara

Foto: MUP

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite koji do sada nisu prošli edukaciju dužni su se osposobiti za obavljanje poslova u sustavu civilne zaštite.

Sudionici osposobljavanja su upoznati s organizacijom sustava civilne zaštite, taktikom i postupcima postrojbi civilne zaštite opće namjene i povjerenika u provedbi mjera civilne zaštite, zatim s procjenom rizika od velikih nesreća i planom djelovanja civilne zaštite za svoje područje te primjerima iz prakse: „Županjska Posavina 2014.“ i „Migrantska kriza 2015“. U praktičnom dijelu edukacije uvježbano je pružanje prve pomoći - reanimacija, stavljanje u bočni položaj, zaustavljanje krvarenja, postupak kod lomova ekstremiteta, a na samom kraju edukacije uvježbana je izgradnja „zečjih nasipa“.

Osposobljavanje su proveli djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vukovar i zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Vukovara.