Općina Čepin i Područni ured civilne zaštite Osijek organizirali vježbu civilne zaštite „ČEPIN 2022.“

Vježba je provedena u cilju provjere osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

Foto: MUP

U organizaciji Općine Čepin 28. studenoga je održana vježba civilne zaštite „ČEPIN 2022“. Tema vježbe bilo je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika  sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Čepin na provođenju mjera zaštite i spašavanja za slučaj stradavanja u ruševinama i požaru kritične infrastrukture. Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća Općine Čepin, a provedena je u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Osijek.

Ciljevi vježbe bili su provjera osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera opremljenosti, procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite te koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti. Vježba je istovremeno poslužila kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine kojim se uvježbavala ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbi civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.

U vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite Općine Čepin, postrojba civilne zaštite opće namjene Općine i povjerenik civilne zaštite, JVP Čepin, DVD Čepin, Područni ured civilne zaštite Osijek, Policijska uprava osječko - baranjska, PP Osijek s Ispostavom Čepin, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, HGSS stanica Osijek te djelatnici i učenici Osnovne škole Miroslava Krleže Čepin. Pozivanje i komunikacija odvijala se u skladu s protokolima, putem ŽC 112 Osijek.

Uvodno je za članove Stožera civilne zaštite Općine i za voditelje operativnih timova održana pokazna edukacija za rad s TETRA radio uređajima, koju je organizirao i proveo Područni ured civilne zaštite Osijek.
Vježbovne zadaće odvijale su se prema scenariju vježbe kojim je bilo predviđeno puknuće i oštećenje starijih zgrada do kojeg je došlo uslijed potresa i podrhtavanja. Zbog potresa se dogodila eksplozija i požar u zgradi osnovne škole s teškim posljedicama i masovnim stradavanjem većeg broja ljudi. U zgradi se u tom trenutku nalazilo 230 učenika i osoblja. Dolazi do krizne situacije, čuje se zapomaganje i dozivanje u pomoć ozlijeđenih osoba. Tako započinje simulacija masovne nesreće i spašavanja iz ruševina i požara. 

Nakon vježbe je provedena raščlamba s općinskim načelnikom i voditeljima timova, razmatran je odaziv pripadnika civilne zaštite Općine, kao i koordinacija operativnih timova u provedbi vježbovnih zadaća.