Održana osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite općina Borovo i Stari Mikanovci

Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Borovo pripremila je i provela osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Borovo.
Navedeno osposobljavanje održano je 19. ožujka u kino dvorani Općine Borovo. Edukacija se sastojala od praktičnog i teorijskog djela, a osposobljavanje su održali djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Vukovar i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Borovo.
 
U suradnji s Općinom Stari Mikanovci i Gradskim društvom Crvenog križa Vinkovci, Služba civilne zaštite Vukovar provela je osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika Općine Stari Mikanovci. Osposobljavanje je provedeno 23. ožujka. 2022. u zgradi  Šahovskog kluba „Šokadija“ u Starim Mikanovcima. Program osposobljavanja sastojao se od praktičnog (obrana od poplave i pružanje prve pomoći) i teorijskog dijela (sustav civilne zaštite, taktika i operativni postupci i mjere civilne zaštite). Osposobljavanje su proveli djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, volonterka Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Stari Mikanovci.