Provedena terenska vježba „Desičevo 2020“

FOTO: MUP

Sukladno godišnjem Planu vježbi sustava civilne zaštite za 2020. godinu i Odluke općinskog načelnika, provedena je terenska vježba „Desičevo 2020.“.
 
Općina Drenovci bila je nositelj vježbe a suorganizatori Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH, Područni ured civilne zaštite Osijek – Služba civilne zaštite Vukovar, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska i Hrvatska gorska služba spašavanja stanica Vinkovci.
 
Cilj vježbe je bila provjera opremljenosti, osposobljenosti i operativnog djelovanja sudionika sustava civilne zaštite lokalne i područne razine.
 
Vježba je započela pozivom izgubljene i ozlijeđene osobe iz šume „ Desičevo“  prema Županijskom centru 112. Navedeni centar je sukladno standardnom operativnom postupku obavijestio nadležne službe te načelnika općine Drenovci. Načelnik općine je u dogovoru sa Službom civilne zaštite Vukovar aktivirao dobrovoljna vatrogasna društva Drenovci i Posavski Podgajci, zatim lovačku udrugu Fazan te dio postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Drenovci. Temeljem zahtjeva Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Služba civilne zaštite Vukovar aktivirala je Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Vinkovci i od Operativnog centra civilne zaštite zatražila lociranje broja od izgubljene i ozlijeđene osobe. Načelnik Stožera civilne zaštite općine Drenovci odredio je koordinatora na lokaciji (član HGSS-Stanice Vinkovci) te je istom uručio pisanu „Odluku“.
 
Temeljem dobivenih podataka lociranja broja, koordinator na lokaciji (HGSS) te voditelji potražnih timova  pripremili su i organizirali potražnu akciju. Sukladno „Elaboratu“ vježbe ustrojena su dva potražna tima, zatim upravljačka skupina te tim za osiguranje lokacije. U vježbi je ukupno sudjelovalo 35 sudionika. Izgubljena  i ozlijeđena osoba pronađena je u šumi, zatim joj je na propisan način pružena prva pomoć te je transportirana do lokacije zapovjednog vozila.  Operativni dio vježbe trajao je od 09:00 do 11:00 sati te je provedena sukladno epidemiološkim mjerama. Inicijalna analiza vježbe provedena je kod zapovjednog vozila HGSS – Stanice Vinkovci.
 
U vježbi su sudjelovali Stožer civilne zaštite općine Drenovci, Područni ured civilne zaštite Osijek - Služba civilne zaštite Vukovar, Policijska uprava Vukovarsko-srijemska – Operativno-komunikacijski centar i Postaja granične policije Vrbanja, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci, dobrovoljno vatrogasno društvo Drenovci, dobrovoljno vatrogasno društvo Posavski Podgajci, lovačka udruga Fazan i Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Drenovci. Zaključno s ovom terenskom vježbom u potpunosti je ispunjen Plan vježbi sustava civilne zaštite za 2020. godinu. Ukupno je provedeno devet terenskih vježbi, od toga osam planiranih te jedna neplanirana.