Edukacija učenika Osnovne škole Antuna Bauera u Vukovaru

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar nastavili su s „Nacionalnim programom edukacije djece u području zaštite i spašavanja“ te su danas, 17. listopada održali edukaciju za 90-ak učenika prvih i drugih razreda Osnovne škole Antuna Bauera u Vukovaru

Foto: MUP

Tijekom edukacije učenici su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznati s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe, kao i s prirodnim i drugim nesrećama te načinima postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.
 
Djeca su dobila i prigodne edukativne materijale prilagođene njihovom uzrastu – bojanke, enigmatike te CD „Sigurnost u potresu“, kojima će se dodatno educirati o ovim tema.
 
Edukaciju su proveli djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar, prema planiranoj dinamici edukacije u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Vukovarsko-srijemske županije.