Provedena praktična vježba evakuacije i gašenja početnog požara „NMB Vukovar 2022.“

U dijeli kompleksa Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar danas, 10. lipnja 2022. održana je pokazna vježba "NMB Vukovar 2022". Vježbu je organizirala i provela Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar u suradnji sa Službom civilne zaštite Vukovar.

Tema vježbe je bila evakuacija korisnika i djelatnika nakon dojave o izbijanju požara u dvorištu bolnice te provjera osposobljenosti djelatnika bolnice za početno gašenje požara.
 
Cilj vježbe je bila provjera Plana evakuacije i spašavanja, zatim vremena aktivacije mobilizacije, osposobljenost djelatnika bolnice za postupanje u kriznim situacijama te spremnost djelatnika i korisnika u slučaju moguće nesreće u krugu Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.