​Služba civilne zaštite Slavonski Brod obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, 13. listopada 2023. godine, Služba civilne zaštite Slavonski Brod je organizirala vježbu „Potres – Slavonski Brod - 2023.“ u Osnovnoj školi „Blaž Tadijanović“ u Slavonskom Brodu

Foto: MUP
 
Tema vježbe bila je evakuacija i spašavanje osoba iz zgrade osnovne škole u slučaju potresa s ciljem provjere osposobljenosti djelatnika i učenika škole za provođenje aktivnosti u evakuaciji i spašavanju utvrđenih u Planu evakuacije i spašavanja.

Uz djelatnike Službe civilne zaštite Slavonski Brod, u vježbi sudjelovali su pripadnici JVP Slavonski Brod i GDCK Slavonski Brod te djelatnici Policijske postaje Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje.

Također, za učenike drugih razreda i djece predškolskog uzrasta Dječjeg vrtića Maslačak održana je edukacija u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja" te opasnosti od mina.

Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za hitne službe. Osim o broju 112, djeca su učila o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. 

Nakon vježbe svi sudionici vježbe su se mogli upoznati s opremom žurnih službi i njihovim radom.