Provedena edukacije učenika Osnovne škole Blage Zadre u Vukovaru

Služba civilne zaštite Vukovar je danas, 20. listopada 2022. održala edukaciju iz područja civilne zaštite za djecu prvih i drugih razreda Osnovne škole Blage Zadre u Vukovaru

Foto: MUP

Tijekom edukacije učenici su upoznati s prirodnim i drugim nesrećama kao i s ulogom jedinstvenog europskog broja za žurne službe 112 u takvim nesrećama. Djeci je posebno skrenuta pozornost na koje će načine izbjeći izazivanje požara i drugih neželjenih nesreća te kako moraju reagirati u takvim ili sličnim situacijama.
 
Edukacija je održana uz animiranu prezentaciju kako bi se djeca što aktivnije uključila u edukaciju te su im podijeljeni promotivni CD-i „Sigurnost u potresu“ i raspored sati.