Područni ured civilne zaštite Varaždin

PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN
Kratka 1/IV, 42 000 Varaždin
Tel: 042 404 900, Fax: 042 404 915​

 • Služba za prevenciju i​ pripravnost

 • Županijski centar 112 Varaždin
  Tel: 112
  Fax: 042 404 915

 • Služba inspekcijskih poslova

 • Služba civilne zaštite Bjelovar
  Ivana Gundulića 1/I, 43 000 Bjelovar
  Tel: 112, 043 225 847
  Fax: 043 241 607

 • Služba civilne zaštite Čakovec
  Zrinsko – Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
  Tel: 040 370 110, 370 111, 370 112, Fax: 040 311 320

 • Služba civilne zaštite Koprivnica
  Ulica hrvatske državnosti 7, 48 000 Koprivnica
  Tel: 048 621 924, Fax: 048 622 662

 • Služba civilne zaštite Krapina
  Ul. Ivana Rendića 7, 49 000 Krapina
  Tel: 049 327 700, Fax: 049 225 233