U Štitaru održana edukacija građana iz područja civilne zaštite

Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Štitar je, 21. veljače 2024., provela edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Foto: MUP

Prisutni građani upoznati su sa sustavom civilne zaštite, postupcima, mjerama i aktivnostima koje se provode u sustavu civilne zaštite te njihovim pravima i obvezama. Tijekom edukacije obrađeni su i postupci koji se poduzimaju u slučaju terorizma i ratnih djelovanja te postupci pri prirodnim nesrećama i katastrofama poput olujnog nevremena, potresa, požara ili poplava.

Građani su aktivno sudjelovali, istaknuli korisnost edukacije i zaključili kako svojim doprinosom i pravilnim ponašanjem izbjeći navedene nesreće.

Edukacija je održana s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije, jačanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa te ostvarivanja zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća i katastrofa.