Edukacija djece u vinkovačkim vrtićima Stribor i Bajka

Foto: MUP

Djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar održao je danas edukaciju djece predškolskog uzrasta iz područja zaštite i spašavanja za 50-ak polaznika vinkovačkih dječjih vrtića Stribor i Bajka.

Djeci su kroz animirane prezentacije, koje su prilagođene njihovom uzrastu, prikazane prirodne i druge nesreće, poput požara, poplava i potresa, kao i posljedice takvih nesreća. Kroz aktivno sudjelovanje u prezentacijama djeca su pokazala koliko su upućena i kako se moraju ponašati u takvim nesrećama te im je pojašnjena uloga žurnih službi kao i značenje broja 112 za žurne službe.