Edukativne radionice Područnog ureda civilne zaštite Osijek

U sklopu festivala za djecu i mlade „Zemlja bez granica“ Osijek,  31. kolovoza 2019. održane su dvije tematske edukativne radionice Područnog ureda civilne zaštite Osijek

Foto: MUP

„Zemlja bez granica“ je međunarodni kulturni festival za djecu i mlade, kojeg je pokrenula Udruga za rad s mladima "Breza" Osijek. Ove godine održana je jubilarna  15-ta međunarodno prepoznatljiva manifestacija „Zemlje bez granica“, koja je ugostila sudionike iz 8 zemalja u okviru 40 različitih radionica i igara koje su  namijenjene djeci od 3 do 16 godina pa i starijima. U okviru ovog šarenog festivala u subotu 31. kolovoza 2019. na prostoru Perivoju kralja Tomislava u Osijeku, predstavnice Područnog ureda civilne zaštite Osijek održale su dvije radionice: igraonica „Zemlja rizika“ i likovna radionica „Bojanke“ i „Enigmatike“ iz programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja. Radionice su privukle veliko zanimanje te su ih posjetila brojna djeca i mladi, roditelji te volonteri i članovi udruga. Naše radionice i edukativni  materijali pobudili su interes članova udruga (izviđača i vatrogasaca) te brojnih nastavnika koji bi ih rado koristili u nastavi.

Kroz zabavno-edukativnu društvenu igru „Zemlja rizika“ djeci se može na zanimljiv način približiti i objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda te ih potaknuti na razmišljanje o smanjenju rizika od katastrofa. Djeca su kroz igru naučila o ljudskom utjecaju na prirodu i prirodne pojave, ali i kako se ponašati ako se nađu u različitim situacijama ugroze. Kroz igru djeca mogu i sama prepoznati rizike u svojoj okolini. Na  likovnoj radionici  djeca su imala priliku bojati „Bojanke„ i popunjavati „Enigmatike“ iz programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja te porazgovarati i upoznati se s  jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, čijim pozivanjem stiže pomoć žurnih službi kad se nađu u nesrećama ili katastrofama. Bojanjem „Bojanke“ i rješavanjem  „Enigmatike“ imaju priliku promišljati i dobiti zanimljive odgovore na dječja pitanja o poplavi, potresu, požaru te o službama koje nam pomažu u nesrećama i katastrofama. Održane radionice ujedno su bile i prigoda za promoviranje sustava civilne zaštite i razvijanje svijesti građana i djece.