Područni ured civilne zaštite Osijek na radionici Udruženja stanara Grada Osijeka

Područni ured civilne zaštite Osijek sudjelovao je danas, 4. studenoga 2022. na radionici Udruženja stanara Grada Osijeka, koja je održana u gradskoj četvrti Gornji grad u sklopu projekta „Info dani - kvalitetno stanovanje u urbanoj sredini“

Foto: MUP

Tom prilikom, predstavnici tijela gradske vlasti, policijski službenici i stanari upoznati su sa sustavom civilne zaštite, s osvrtom na ulogu građana u sustavu civilne zaštite.

Poseban naglasak bio je na informiranju predstavnika stanara o obvezama stanara u stambenim zgradama, a tiču se zaštite od požara, plana evakuacije, prijema priopćenja o postupanju kod velikih nesreća i katastrofa, održavanja skloništa, priprema za osobnu i uzajamnu zaštitu te provedbe aktivnosti u sustavu civilne zaštite u slučaju velike nesreće i katastrofe kao što su npr. samopomoć i samozaštita.

Nazočnima su podijeljene i brošure o smanjenju rizika od katastrofa, a nakon radionice zaključeno je kako će se suradnja nastaviti te će se u budućnosti organizirati nove radionice.