Održana terenska vježba civilne zaštite općine Magadenovac

Temeljem godišnjeg Plana vježbi civilne zaštite u utorak, 12. prosinca 2023., održana je terenska vježba civilne zaštite općine Magadenovac

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je provjera spremnosti operativnih snaga te unaprjeđenje zajedničkog koordiniranja i reagiranja u slučaju nastanka izvanrednog događaja prilikom nesreće u prometu s opasnim tvarima s mogućom posljedicom eksplozije i zapaljenja opasne tvari te širenja otrovnih plinova.

Tom prilikom je prezentirano djelovanje i mogućnosti operativnih  snaga sustava civilne zaštite te njihove spremnosti na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj događaja s opasnim tvarima u prometu. Prezentirana je evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba, spašavanje i zbrinjavanje putnika, rad stožera civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite.

Komunikacija i koordinacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se preko Županijskog centra 112 Osijek.

Prije vježbe su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek, za članove Stožera civilne zaštite općine Magadenovac i voditelje operativnih timova, održali edukaciju za rad s TETRA radio uređajima. 

Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek, na vježbi su sudjelovali načelnik općine Magadenovac Stjepan Živković, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Magadenovac Danijel Živković, predstavnici Postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Magadenovac i povjerenici civilne zaštite, Stožera civilne zaštite općine Magadenovac, VZO-a Magadenovac te DVD-a Beničanci, Kučanci, Šljivoševci i Lacići, Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac te djelatnici PU osječko-baranjske, policijske postaje Donji Miholjac.

Nakon vježbe, provedena je analiza s voditeljima timova, pri čemu su organizacija, kao i sama provedba vježbe ocijenjeni uspješnima. Zaključeno je kako su sve žurne službe pokazale spremnost reagiranja na izvanredne događaje prema zadanim protokolima.