Terenska vježbe "Osnovna škola Tordinci 2019" i "Sopot 2019"


FOTO: MUP

Općina Tordinci je uz stručnu pomoć Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva civilne zaštite – Područnog ureda civilne zaštite – Službe civilne zaštite Vukovar organizirala i provela 18. listopada 2019. godine terensku vježbu sustava civilne zaštite  „Osnovna škola Tordinci 2019“.
 Tema navedene vježbe je bila zaštita i spašavanje učenika i nastavnog osoblja iz školske zgrade zahvaćene požarom, zatim aktiviranje i mobilizacija središnje vatrogasne postrojbe te drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite sa županijske razine.
 
Ciljevi i zadaće vježbe su bili: provjera Plana evakuacije i spašavanja djelatnika i učenika osnovne škole, osposobljenost djelatnika i učenika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, provjera osposobljenosti djelatnika škole za početno gašenje požara, provjera osposobljenosti pripadnika DVD Tordinci za gašenje požara, pronalazak i spašavanje ozlijeđenih, provjera rada koordinatora na lokaciji, te provjera osposobljenosti djelatnika i volontera gradskog društva Crvenog križa Vinkovci u pružanju prve pomoći i zbrinjavanju većeg broja stradalih osoba.

 U operativnom dijelu su sudjelovali: Dobrovoljno vatroganso društvo Tordinci, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Gradsko društvo crvenog križa Vinkovci, djelatnici osnovne škole, Policijska uprava vukovarsko-srijemska – Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica, općina Tordinci  i Služba civilne zaštite Vukovar.
Prema scenariju uslijed kratkog spoja prouzrokovanog neispravnim električnim instalacijama došlo je do iskrenja i zapaljenja polica s knjigama u knjižnici. Požar se nekontrolirano proširio na okolne materijale podložne gorenju (vratima, podu i drvenim prozorima) te je bilo i 11 ozlijeđenih učenika i djelatnika uslijed veće količine dima.
Na kraju vježbe djelatnici škole pokazali su osposobljenost u gašenju početnog požara s protiv požarnim aparatom.
Svi planirani segmenti vježbe  uspješno su odrađeni. Operativne postrojbe sustava civilne zaštite koje su sudjelovale u vježbi pokazale su visoku osposobljenost, uvježbanost  i opremljenost za moguće intervencije ovakvog tipa.
 
 
 
Grad Vinkovci uz stručnu pomoć Službe civilne zaštite Vukovar, pripremio je i proveo terensku vježbu sustava civilne zaštite ”Sopot 2019”.
Tema vježbe je bila potraga, pronalazak i spašavanje ozlijeđene osobe izvan urbanog područja. Vježba je provedena na području šume ”Sopot”, sjeverozapadno od grada Vinkovaca.

Ciljevi navedene vježbe su bili provjera opremljenosti i osposobljenosti te djelovanje: Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Vinkovci u organiziranju i vođenju potrage te spašavanju izgubljene i ozlijeđene osobe izvan urbanog područja, članova Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci u potrazi i spašavanju izgubljene i ozlijeđene osobe izvan urbanog područja i članova lovačke udruge u potrazi i spašavanju izgubljene i ozlijeđene osobe izvan urbanog područja.

Za potrebe vježbe izvršeno je stvarno lociranje broja pozivatelja (izgubljene i ozlijeđene osobe).
Prije početka potrage za izgubljenom i ozlijeđenom osobom, djelatnici odjela protueksplozijske zaštite Policijske uprave vukovarsko-srijemske održali su sudionicima vježbe edukaciju o opasnostima od zaostalih mina te neeksplodiranih ubojnih sredstava.
U operativnom dijelu vježbe sudjelovali su: MUP RH – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Osijek - Služba civilne zaštite Vukovar, Operativno komunikacijski centar PU vukovarsko-srijemske, Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica (osiguranje i potraga), Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Vinkovci, Javna vatrogasna postrojba Vinkovci, Lovačko društvo „Sloga“ Vinkovci i Stožer civilne zaštite Vinkovci.