„Grabarje 2019“ vježba civilne zaštite, potraga i spašavanje nestale osobe

U petak 27. rujna, u općini Koška održana je terenska vježba civilne zaštite "Grabarje 2019." Tema vježbe bila je aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Koška, na provođenju mjera civilne zaštite za slučaj potrage i spašavanja nestale osobe. U organizaciji, pripremi i izvođenju vježbe sudjelovali su Općina Koška, Područni ured civilne zaštite Osijek, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska, Policijska postaja Našice, Hrvatske šume, Uprava šuma, Podružnica Našice–Šumarija Koška, dobrovoljna vatrogasna društva i općine, Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Osijek, Stožer civilne zaštite Općine Koška, Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Koška, Gradsko društvo Crvenog križa Našice, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek i Lovačko društvo „Sokol“ Koška. Vježba se organizira kao nadogradnja provedbe osposobljavanja snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.
 
Prema scenariju vježbe u šumi Grabarje na području općine Koška izgubile su se dvije starije osobe. Operativni dio vježbe započeo je pozivom osobe Županijskom centru 112 i traženjem pomoći, budući da su se dvije osobe u obilasku šume izgubile, a jedna od njih se i ozlijedila. Krenuli su tražiti pomoć i razišli se. Ne znaju gdje su, dezorijentirani, i u panici jer su se izgubili. Nemaju ništa za boravak u šumi, trebaju pomoć. Centar 112 obavijestio je Hrvatsku gorsku službu spašavanja i Operativno-komunikacijski centar policije. Odmah je lociran mobitel izgubljene osobe. Koordinator na lokaciji (HGSS) zatražio je putem 112 dodatne snage. Centar 112 poziva Dobrovoljno vatrogasno društvo Koška te revirnika Hrvatskih šuma. Također je obaviješten i općinski načelnik o događaju. Načelnik Općine nalaže pozivanje Stožera civilne zaštite Općine Koška i angažiranje članova udruga (lovci) te traži potporu Crvenog križa. Županijski centar 112 poziva i Državnu intervencijsku postrojbu civilne zaštite Osijek za logističku potporu. Pozivanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene provedeno je odmah teklićem, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine Koška. Po primitku obavijesti o potrebi traganja od prisutnih  sudionika vježbe formirani su timovi koje su sačinjavali pripadnici HGSS, policije, pripadnici DVD-a, djelatnici Hrvatskih šuma, lovci, pripadnici postrojbe civilne zaštite. Pretragom terena izgubljene osobe su pronađene za manje od dva sata te je ozlijeđena osoba odmah zbrinuta, a potom joj je pružena prva pomoć od strane tima Crvenog križa te transportirana do najbliže zdravstvene ustanove.
 
Terensko-pokazna vježba pokazala je dobru suradnju i usklađenost svih operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Koška, a svi sudionici vježbe “Grabarje 2019” pokazali su spremnost i u slučaju potrebe uspješno djelovati na terenu. Općinski načelnik Zoran Kovačević rekao je kako je tema vježbe pogođena s obzirom na učestalost stvarnih situacija odnosno zbog kretanja u prirodi često bude izgubljenih osoba u šumi  na području Općine Koška.