​Održana vježba "Lovka 2022“

U organizaciji Službe civilne zaštite Vukovar i u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije, na obali i u rijeci Dunav kod naselja Šarengrad 28. listopada 2022. provedena je terenska vježba civilne zaštite „Lovka 2022“

Foto: MUP

Scenarijem vježbe je bilo predviđeno prevrtanje čamca s desetak osoba u blizini naselja Šarengrad, do kojeg je došlo uslijed velikog nevremena i nepažnje voditelja čamca. Šestero osoba je uspjelo isplivati, tri osobe su viđene kako odlaze od obale prema šumi, dok se ostalima od tada gubi svaki trag. Očevici ribolovci prijavljuju događaj Županijskom centru 112 Vukovar, koji o dobivenim informacijama o nesreći u unutarnjoj plovidbi obavještava žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite te župana i gradonačelnicu Grada Iloka.

Tema vježbe bilo je spašavanje osoba iz potopljenog čamca, trijaža, pružanje prve pomoći i zbrinjavanje stradalih, pronalazak utopljenika te potraga  za nestalim osobama.

Operativni dio vježbe proveden je u predjelu Rudine „Renovo“ između naselja Mohovo i Šarengrad na desnoj obali rijeke Dunav.

Vježbom su se provjeravali koordinacija i usklađivanja traganja i spašavanja objekata unutarnje plovidbe u slučaju plovidbene nesreće, prikupljanje i obrada proturječnih informacija dobivenih od očevidaca i samih sudionika nesreće te rad koordinatora na lokaciji. Vježba je također uključivala provjeru poštivanja procedura traženja dodatne pomoći od više hijerarhijske razine te zaprimanje, provjeru i odobrenje „zahtjeva“ za dodatnu pomoć od strane županijske razine, kao i provjeru operativnog postupanja aktiviranih žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite s razine Grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije.

U operativnoj provedbi vježbe sudjelovale su žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite Grada Iloka i Vukovarsko-srijemske županije: Lučka kapetanija Vukovar, Javna vatrogasna postrojba Ilok, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Policijska uprava vukovarsko-srijemska (Operativno-komunikacijski centar i Postaja granične policije Ilok), Služba civilne zaštite Vukovar, specijalistička postrojba civilne zaštite za spašavanje na vodi i iz vode, specijalistička postrojba civilne zaštite za logistiku, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek, Stožer civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije, Lovačko društvo Srndać iz Iloka, Športsko ribolovne udruge Karas i Šaran iz Iloka, Športsko ribolovno društvo Kečiga — Šarengrad, Bapska i Mohovo i postrojba civilne zaštite opće namjene grada Iloka.