Održano osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Belišća

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek i Grada Belišća, na Gradskom stadionu u Belišću danas, 22. listopada 2022. provedeno je osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Belišća

Foto: MUP

Polaznici su prošli praktičnu obuku izrade zečjeg nasipa i podizanja šatorskog naselja, provođenja evakuacije i zbrinjavanja ugroženih osoba te im je demonstrirana oprema. Također, prikazani su im postupci kod spašavanja iz ruševina te postupci timova civilne zaštite i potpore redovnim operativnim snagama u spašavanju stanovništva i imovine u nesrećama i katastrofama.
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek i pripadnike Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, u provedbi osposobljavanja sudjelovali su instruktori nadležnih službi i institucija kao nositelji provedbe pojedinih mjera zaštite i spašavanja - Hrvatske vode VGO Osijek, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo te JVP Osijek.
 
Osposobljavanje je provedeno u okviru planirane strategije razvoja sustava civilne zaštite Grada Belišća, nakon što je u proteklom razdoblju provedena popuna postrojbe, opremanje i smotriranje pripadnika civilne zaštite te kao priprema pripadnika civilne zaštite za nadolazeću vježbu civilne zaštite.