Područni ureda civilne zaštite Osijek nastavlja s edukacijama djece

Djelatnici Područnog ured civilne zaštite Osijek proveli su od 29. siječnja do 2. veljače 2024., edukacije za učenike i djecu u osnovnim školama i dječjim vrtićima u sklopu Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja  te opasnosti od mina

Foto: MUP

Cilj edukacija je djeci odmalena ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te na važnost pravilnog ponašanja i postupanja ako se nađu na područjima zahvaćenim nesrećom ili katastrofom.
 
Edukacije djece provedene su u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Osječko-baranjske županije i pripadnicima DVD-a Osijek Donji grad proveli u Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ i Dječjem vrtiću Osijek, podcentar „Jaglenac“.  U područnoj školi Sarvaš i DV Osijek, podcentar „Ribica“ edukacija je provedena u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Osječko-baranjske županije i pripanicima DVD-a Sarvaš.
 
Također, Služba civilne zaštite Virovitica provela je edukacije djece u OŠ „Suhopolje“, područnoj školi Levinovac, Orešac i Cabuna.
 
Kroz prezentacije i animirane sadržaje djeca su upoznata s važnošću jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 te načinima sigurnog ponašanja u izvanrednim situacijama poput poplave, požara i potresa, kao i njihovim posljedicama. Prikazana im je uloga žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite u spašavanju osoba i imovine te kako se ponašati u takvim događajima.
 
Nakon edukacije djeci je uručena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ putem koje na zanimljiv način uče što mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda. Uz sve korisne informacije, podijeljen im je prigodni promotivno-edukativni materijal.