Održana vježba "Blanje 2019."

Na lokaciji ribnjak Blanje 14. lipnja 2019. održana je vježba civilne zaštite „BLANJE 2019.“  na temu aktiviranja i usklađenog djelovanja svih sudionika  sustava civilne zaštite na provođenju mjera obrane od poplave te evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva.

Vježba je organizirana u suradnji Općine Viljevo kao nositelja vježbe s Područnim uredom civilne zaštite Osijek. Provedbi vježbe nazočili su i gosti iz Francuske, odnosno francuska vatrogasna udruga od kojih je DVD Viljevo primio iznimno vrijedne donacije vatrogasne opreme i vozila. Cilj provođenja opće vježbe jest osigurati djelotvornu primjenu planova i protokola djelovanja, uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera obrane od poplava, provjeriti ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva. Vježba se organizira kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi. Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Viljevo i Plana djelovanja civilne zaštite općine Viljevo.

Sudionici vježbe bili su Stožer civilne zaštite općine Viljevo, Vatrogasna zajednica Viljevo, pripadnici Postrojbe civilne zaštite općine Viljevo, udruge od interesa za civilnu zaštitu općine Viljevo - lovačka udruga „Kuna“ i ŠRU „Zlatni karas“. Pored operativnih snaga Općine Viljevo, u vježbi su sudjelovali i Ravnateljstvo civilne zaštite - Područni ured civilne zaštite Osijek i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek, Hrvatske vode VGI Karašica-Vučica Donji Miholjac, Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, MUP PP Donji Miholjac, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac i HGSS stanica Osijek.

Prema scenariju vježbe, uslijed obilne kiše koja je pala u iznadprosječnim količinama na širem miholjačkom području te na području općine Viljevo, došlo je do porasta razine vode u svim vodotocima, a mjestimično i izlijevanja i izbijanja procjednih voda  te do ugroze naselja, dvorišta obiteljskih kuća i lokalnih prometnica u neposrednoj blizini ribnjaka Blanje. Učestali su pozivi stanovnika na broj 112 te dežurni vatrogasci obilaze teren radi uvida u stanje i obim ugroze. Zbog nastale ugroze od poplave načelnik općine saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite te su angažirani vlastiti kapaciteti iz redova vatrogastva, pumpe te potrebna mehanizacija. Temeljem zaključaka Stožera civilne zaštite, općinski načelnik daje nalog za aktiviranje operativnih snaga i provođenje zadaća na obrani od poplave i evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva. Zatražena je pomoć iz kapaciteta institucija i snaga redovnih djelatnosti i snaga civilne zaštite državne razine.
Potrebno je izraditi zečji nasip i štititi naselje i infrastrukturu (prometnice), odnosno spriječiti potencijalna ugrozu stanovništva i kritične infrastrukture u zoni plavljenja. Angažirana je postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Viljevo. Crveni križ angažira sve raspoložive ljudske i materijale resurse kako bi se provela evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.
Pri evakuaciji utvrđeno je da su nestale dvije osobe: jedna muška osoba starije dobi i dijete koji su se rano jutros uputili u ribolov. Područje je opasno zbog nabujalih voda, iznimno loših vremenskih uvjeta i obilne kiše te skliskog terena. U najgorem slučaju, postoji mogućnost da su osobe pale u ribnjak te opasnost od pothlađivanja i utapljanja. Centar 112 zaprimio je dojavu o nestanku i upućuje poziv HGSS-u koji kreću u potragu s dva potražna tima (potraga na vodi i na kopnu). U provedbu zadaća sukcesivno dolaze operativne snage, po protokolima i planovima djelovanja te provode vježbovne aktivnosti operativnih snaga. Nakon uspješno provedene vježbe, organizirano je postrojavanje svih sudionika vježbe.  Načelnik Općine Viljevo Dominik Knežević  uručio je zahvalnice institucijama i operativnim snagama za sudjelovanje u vježbi.