​Održana vježba civilne zaštite u općini Semeljci

Područni ured civilne zaštite Osijek sudjelovao u provedbi vježbe civilne zaštite „Akcident s opasnim tvarima u prometu te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva“

Foto: MUP

Vježba je održana 18. lipnja na području općine Semeljci u naselju Kešinci, a tema je bila akcident s opasnim tvarima u prometu te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva uslijed olujnog nevremena. Priprema vježbe, od prijedloga teme i scenarija do izrade elaborata vježbe, odvijala se u suradnji i koordinaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek sa Stožerom civilne zaštite općina Semeljci.
 
Scenarijem vježbe obuhvaćene su četiri intervencije vatrogasnih postrojbi, dvije intervencije spašavanja osobe iz vozila, otklanjanje srušenog stabla s vozila i s prometnice, gašenje požara na vozilu, intervencija osiguranja i sanacije autocisterne s opasnom tvari nakon prometne nezgode te evakuacija i zbrinjavanje osoba.

Vježbovne zadaće proveli su sudionici vježbe: MUP PP Đakovo, Područni ured civilne zaštite Osijek - ŽC112 Osijek, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo, Vatrogasna zajednica Općine Semeljci, DVD Kešinci, DVD Semeljci, DVD Vrbica, DVD Mrzović, Stožer civilne zaštite općine Semeljci te pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Semeljci.
 
Vježba je provedena s ciljem uvježbavanja mjera i rješenja iz planova civilne zaštite i operativnih protokola, podizanja razine efikasnosti i koordinacije djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite. Također je važna i za podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti i ulozi civilne zaštite te osposobljavanje i zajedničko koordinirano djelovanje operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.