​Jednodnevna radionica projekta SEE ME (Sigurni i jednaki u hitnim situacijama) za predstavnike županija, gradova te službenike Područnog ureda civilne zaštite Osijek

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite 10. svibnja 2023. u Edukacijsko-posjetiteljskom centru „Podravlje“ Osijek održana jednodnevna radionica vezano za projekt SEE ME (Sigurni i jednaki u hitnim situacijama), na temu izjednačavanja prava i mogućnosti osoba s invaliditetom u hitnim situacijama

Foto: MUP

Radionica je održana na razini jedinica regionalne i lokalne samouprave s predstavnicima Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije te predstavnicima grada Osijeka, Donjeg Miholjca, Belišća, Valpova, Đakova, Belog Manastira i Našica, kao i službenicima iz Područnog ureda civilne zaštite Osijek, s ciljem izrade protokola koji omogućavaju uključivanje osoba s invaliditetom u aktivnosti prevencije i planiranja u sustavu civilne zaštite na lokalnoj/regionalnoj razini, kao pomoć JLP(R)S pri izradi planskih dokumenata.

Osobe s invaliditetom susreću se sa značajnim preprekama u različitim područjima svojih života, to se posebno odnosi na neadekvatan pristup i pružanje zaštite i spašavanja tijekom izvanrednih situacija, a što je posljedica manjka zajedničkih standarda u zaštiti i spašavanju osoba s invaliditetom. Iako su osobe s invaliditetom prepoznate kao posebno ranjiva skupina, dužni smo im osigurati ostvarenje njihovog prava na jednaka prava.