Osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Cerna

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Cerna i Gradskim društvom Crvenog križa Županja, provela je osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Osposobljavanje je provedeno 28 veljače., kojem su pristupili pripadnici postrojbe koji do sada nisu prošli osposobljavanje, a sastojalo se od praktičnog i teoretskog djela. Program se odvijao uz obalu rijeke Bosut i u prostoru Općine Cerna. Pripadnici postrojbe upoznati su s obranom od poplave, pružanju prve pomoći, sustavu civilne zaštite, taktici i operativnim postupcima postrojbe civilne zaštite opće namjene, primjerima iz prakse i mjerama civilne zaštite.

Osposobljavanje su proveli djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, volonter Gradskog društva Crvenog križa Županja i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Cerna.