Služba civilne zaštite Virovitica obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/VIROVITICA_SROK.jpg
Na Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa Služba civilne zaštite Virovitica je distribuirala letke i brošure o smanjenju rizika od katastrofa radijskim postajama i portalima na području Virovitičko-podravske županije. Gostovanjem voditelja Službe civilne zaštite Virovitica u programima lokalnih elektroničkih medija građanima su dane informacije o važnosti i značenju smanjenja rizika od katastrofa, gdje im je posebno naglašena važnost edukacija i održavanja vježbi civilne zaštite. Također je istaknuta važnost pravovremenih upozorenja u cilju stvaranja kulture svijesti o rizicima i njihovoj prevenciji te spremnosti sustava civilne zaštite na pravovremeni odgovor.