Provedeno osposobljavanje postrojbe civilne zaštite te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Gradom Otokom, pripremila je i provela osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Grada Otoka. Navedenom osposobljavanju pristupili su pripadnici postrojbe i povjerenici/zamjenici koji do sada isto nisu prošli. Osposobljavanje je provedeno 23. veljače u Vatrogasnom domu u naselju Komletinci, a sastojalo se od praktičnog (obrana od poplava i pružanje prve pomoći) i teorijskog (sustav civilne zaštite, taktika i operativni postupci postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenika, primjera iz prakse i mjera civilne zaštite) dijela.
 
Osposobljavanje su održali: djelatnik Službe civilne zaštite Vukovar, volonteri iz Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Otoka.