Vježba civilne zaštite „Akcident 2023. Beli Manastir“

U organizaciji grada Belog Manastira i Područnog ureda civilne zaštite Osijek 12. svibnja 2023. u Belom Manastiru je održana vježba civilne zaštite „Akcident 2023. Beli Manastir“

Foto: MUP

Vježbom su prezentirani djelovanje i mogućnosti operativnih  snaga sustava civilne zaštite te njihova spremnost na provođenje mjera civilne zaštite za slučaj akcidenta s opasnim tvarima u industrijskom postrojenju, zaštita i spašavanje kritične infrastrukture te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.
 
Vježbu je organizirao Grad Beli Manastira u suradnji s tvrtkom Belje plus d.o.o. – PC Tvornica mliječnih proizvoda i Područnim uredom civilne zaštite Osijek.
 
U vježbi su također sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Grada Belog Manastira, djelatnici Policijske uprave osječko-baranjske - PP Beli Manastir, pripadnici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir, vatrogasci iz JPVP Beli Manastir, pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenik civilne zaštite Grada Belog Manastira.
 
Vježbom su ispunjeni ciljevi vježbe: provjera spremnosti operativnih snaga te unapređenje zajedničkog koordiniranja i reagiranja u slučaju nastanka izvanrednog događaja.
 
Ciljevi terenskog dijela vježbe bili su uvježbavanje mjera i rješenja iz planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, provjera koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite, provjera dostatnosti kapaciteta i sposobnosti operativnih snaga te podizanje razine informiranosti stanovništva o mjerama i radnjama koje je potrebno poduzimati u slučaju industrijskog akcidenta.
 
Dinamika vježbe predviđala je aktiviranje žurnih službi i dodatnih operativnih snaga. Prema protokolima, pozvane su žurne službe: vatrogasna postrojba, hitna medicinska pomoć i policija. Formirano je zapovjedno mjesto radi koordinacije operativnih snaga te prihvata dopunskih snaga civilne zaštite i Crvenog križa. Nakon završetka intervencije, obavlja se očevid na mjestu nesreće.