Održana edukacija djece u vrtićima Kolijevka i Kosjenka u Vinkovcima

Služba civilne zaštite Vukovar održala je danas, 28. rujna 2023. godine, edukaciju djece predškolske dobi u dječjim vrtićima Kolijevka i Kosjenka u Vinkovcima iz područja zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Edukacija je održana u suradnji s djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci, Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci te HGSS stanice Vinkovci.

Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za hitne službe. Osim o broju 112, djeca su učila o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća.