​Provedeno osposobljavanje postrojbe civilne zaštite te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Služba civilne zaštite Vukovar Ravnateljstva civilne zaštite je u suradnji s Općinom Ivankovo pripremila i provela osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite Općine Ivankovo

Navedenom osposobljavanju pristupili su pripadnici postrojbe i povjerenici/zamjenici koji do sada isto nisu prošli. Osim navedenih, edukaciji su pristupili i djelatnici Komunalnog društva Ivankovo. Osposobljavanje je provedeno 25. veljače 2022. ispred te unutar edukacijske dvorane u sklopu sportske dvorane u naselju Ivankovo. Edukacija se sastojala  od praktičnog dijela (obrana od poplava i pružanje prve pomoći) i teorijskog dijela (sustav civilne zaštite, taktika i operativni postupci postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenika, primjera iz prakse i mjera civilne zaštite).

Osposobljavanje su održali djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar, volonteri iz Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci i načelnik Stožera civilne zaštite Općine Ivankovo.