​Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa na području Vukovarsko- srijemske županije

U povodu 13. listopada - Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Služba civilne zaštite Vukovar provela je edukaciju djece s poteškoćama u razvoju

Foto: MUP

Edukacije su održane u Osnovnim školama Josipa Matoša u Vukovaru i A. G. Matoša u Vinkovcima.

Tom prilikom, prema prilagođenoj animiranoj prezentaciji, djeca su upoznata s prirodnim i drugim nesrećama, postupcima prilikom događanja istih i pravilnom upotrebom jedinstvenog europskog broja za žurne službe 112. Učenicima su tijekom edukacije podijeljene brošure Ravnateljstva civilne zaštite, koje sadrže upute o ponašanju u slučaju katastrofa, s ciljem da nauče kako se zaštiti od posljedica istih.

Navedenim školama predana je na daljnje korištenje i tematska igrica „Zemlja rizika“.