Konferencija Civilna zaštita i sigurnost gradova 2021.

Foto: MUP

U Vinkovcima, 9. i 10. rujna održana je dvodnevna stručna konferencija civilne zaštite „Civilna zaštita i sigurnost gradova“, koju zajednički organiziraju Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa te stručni časopis „Zaštita“.

Konferenciji se odazvalo 120 stručnjaka iz područja civilne zaštite, među kojima su bili predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite Davor Spevec načelnik Sektora 112 i Stjepan Draganić voditelj Službe Civilne zaštite Vukovar. Davor Spevec načelnik Sektora 112  sudjelovao je u Panel raspravi „Civilna zaštita i upravljanje krizama“  gdje je u svom obraćanju upoznao sve prisutne sa donošenjem novog Zakona o civilnoj zaštiti.

U svojim predavanjima analizirali su i predlagali stručna rješenja iz područja upravljanja krizama, posebice krizama uzrokovanih poplavama, požarima, potresima i pandemijom koronavirusa. Analizirao se sve izraženiji utjecaj klimatskih promjena na nastanak kriznih događaja, posebice na nastanak poplava i požara.