Operativno-terenska vježba civilne zaštite „KOŠKA–POD BAROM 2022.“

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek i općine Koška, danas, 21. listopada 2022. održana je vježba civilne zaštite pod nazivom  „KOŠKA – POD BAROM 2022.“ na temu aktiviranja i usklađenog djelovanja svih sudionika sustava civilne zaštite ustrojenih na području općine u provođenju mjera obrane od poplave te evakuacije i zbrinjavanja ugroženog stanovništva

Foto: MUP

Cilj vježbe bio je provjera spremnosti operativnih snaga i unaprjeđenje zajedničkog koordiniranja i reagiranja, a provjeravala se ukupna spremnost stožera, operativnih snaga te postrojbe civilne zaštite, u suradnji s drugim sudionicima vježbe.
 
Kao uvod u vježbu, za upravljačku skupinu i članove Stožera civilne zaštite Općine Koška, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek, održali su pokaznu edukaciju za rad s TETRA radio uređajima te su pripremili radio uređaje za komunikaciju i koordinaciju sudionika vježbe. Također, provedeno je ažuriranje evidencije pripadnika civilne zaštite te smotriranje postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Koška.
 
Prema scenariju vježbe, zbog nastale ugroze od poplave, načelnik Općine saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite te izdaje nalog za aktiviranje operativnih snaga i provođenje zadaća na obrani od poplave te evakuacije i zbrinjavanja stanovništva. Također, zatražena je pomoć institucija i snaga redovnih djelatnosti te snaga civilne zaštite. U šatoru Ravnateljstva civilne zaštite formirano je zapovjedno mjesto radi koordinacije operativnih snaga te prihvata dopunskih snaga. Sudionici vježbe provode mjere osiguranja, mjere obrane od poplave, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženog stanovništva te spašavanje na vodi.
 
Po završetku vježbe, provedena je sveobuhvatna analiza, koja je obuhvaćala analizu pripreme vježbe,  provedbe vježbovnih zadaća te analizu koordinacije i komunikacije.
               
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek te općine Koška u vježbi su sudjelovali predstavnici Hrvatskih voda VGI Karašica - Vučica, Gradskog društva Crvenog križa Našice, Policijske postaje Našice, HGSS-a stanica Osijek, DVD-a Koška te Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Koška.