Održana praktična vježba evakuacije i gašenja požara „VEVU 2022“

Foto: MUP

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, u Vukovaru je održana praktična vježba na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“. Veleučilište je navedenu vježbu pripremilo i provelo u suradnji sa Službom civilne zaštite Vukovar, Policijskom postajom Vukovar, Javnom vatrogasnom postrojbom Vukovar i Gradskim društvom crvenog križa Vukovar.

Tema vježbe bila je evakuacija i spašavanje djelatnika i studenata Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru,  nakon dojave o izbijanju požara u dvorištu Veleučilišta. Gradsko društvo crvenog križa Vukovar održalo je edukaciju o pružanju prve pomoći dok je Javna vatrogasna postrojba Vukovar educirala studente i djelatnike Veleučilišta gašenje požara vatrogasnim aparatom.

Praktična vježba je pokazala uvježbanost, opremljenost, koordinaciju i komunikacijsku aktivnost između žurnih službi i operativnih snaga te rukovoditelja evakuacije i ostalih djelatnika.

U vježbi je sudjelovao oko 50 studenata i djelatnika Veleučilišta. Nakon provedene vježbe održana je analiza vježbe.