Područni ured civilne zaštite Osijek održao edukacije građana o sustavu civilne zaštite

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 5. do 12. veljače, održali su u općinama Antunovac, Čeminac i Čepin edukacije građana i članova zainteresiranih udruga

Foto: MUP

Edukacije su održane s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije. Naglasci su stavljeni na mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a u cilju jačanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa te ostvarivanje zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća i katastrofa.
 
Tijekom edukacije objašnjeni su postupci koji se poduzimaju u prirodnim nesrećama i katastrofama poput potresa, požara ili poplava, te kako svojim doprinosom i pravilnim ponašanjem izbjeći da dođe do njih. Naglasak je stavljen i na zaštitu i spašavanje od civilizacijskih nesreća te kako postupati ako dođe do radiološke, nuklearne nesreće ili nesreće s opasnim tvarima. Sudionici su upoznati s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, koji sudionici i operativne snage provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, kao i svojim pravima i obvezama u sustavu civilne zaštite te što činiti prije, za vrijeme i po završetku nesreće.
 
Educiranje građana ima važnu ulogu u podizanju svijesti i sposobnosti suočavanja s potencijalnim rizicima. Na taj način se poboljšava sigurnost cjelokupne zajednice, smanjuju se nesreće i doprinosi općoj sigurnosti. Sva naučena znanja povećavaju sigurnost građana te potiču solidarnost i suradnju među njima.