Provedeno osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika Grada Županje

Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Gradom Županjom i Gradskim društvom Crvenog križa Županja, pripremila je i provela 15. listopada osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Županje

Foto: MUP

U teorijskom dijelu osposobljavanja sudionici su upoznati s načinom organizacije sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, operativnim postupcima postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika te mjerama civilne zaštite kroz primjere iz prakse. U praktičnom dijelu uvježbavano je pružanje prve pomoći te postupci prilikom obrane od poplava – punjenje vreća pijeskom i izgradnja zečjih nasipa.

Na kraju edukacije, načelnik stožera civilne zaštite Grada Županje upoznao je sudionike osposobljavanja s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Županje te Planom djelovanja civilne zaštite.