Održano osposobljavanje postrojbe civilne zaštite

Sukladno Planu osposobljavanja, Područni ured civilne zaštite Osijek, Služba civilne zaštite Vukovar je u suradnji s Gradom Ilokom, pripremila i provela, 5. veljače 2022., osposobljavanje za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće namjene, povjerenike i zamjenika povjerenika, koji do sada istu nisu prošli. Navedeno osposobljavanje održano je u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice te na obali rijeke Dunav, a sastojalo se od praktičnog i teorijskog dijela. Osposobljavanje su održali djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar, ravnatelj gradskog društva crvenog križa Grada Vukovara i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Iloka.