Održana vježba civilne zaštite u Općini Bizovac

Foto: MUP

U suradnji Općine Bizovac i Područnog ureda civilne zaštite Osijek, u Bizovcu je danas, 28. listopada, održana vježba civilne zaštite na kojoj je prezentirano djelovanje i mogućnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite lokalne razine te njihove spremnosti za provođenje mjera u slučaju olujnog nevremena i požara otvorenog prostora.
 
Vježbom je provjerena osposobljenost pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite lokalne razine, njihova opremljenost, valjanost procedura i planova postupanja, aktiviranja i mobilizacije te međusobna koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti.
 
Vježbovne aktivnosti odvijale su se temeljem scenarija vježbe prema kojem je uslijed olujnog nevremena, obilnih padalina i jakog naleta vjetra, u kratkom vremenskom razdoblju, došlo do izvanrednog stanja na užem području naselja. Oštećeni su krovovi kuća, porušena stabla, poplavljeni podrumi te je prekinuta opskrba električnom energijom što je uzrokovalo povećani broj poziva stanovnika prema Županijskom centru 112 Osijek. Došlo je do znatnog oštećenja krova škole  te  je bilo potrebno skloniti učenike unutar škole na siguran prostor. Također je poplavljeno prizemlje zgrade, a prekinut je promet zbog srušenog stabla. Na drugom kraju naselja zbog pucanja elektroenergetskog voda došlo je do požara, koji se zbog naleta vjetra intenzivno širio te je bila potrebna intervencija većeg broja vatrogasaca. Zbog izvanrednog stanja, načelnik općine saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite  te daje nalog za aktiviranje svih operativnih snaga i provođenje zadaća na saniranju posljedica olujnog nevremena i zaštiti objekata kritične infrastrukture te pri zbrinjavanju stanovništva.
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek, sudionici vježbe bili su i članovi Stožera civilne zaštite općine Bizovac, pripadnici Postrojbe civilne zaštite opće namjene općine Bizovac i povjerenik civilne zaštite, pripadnici DVD-a Bizovac te djelatnici Policijske postaje Belišće, članovi Gradskog društva Crvenog križa Valpovo te djelatnici i učenici Osnovne škole „Bratoljuba Klaića“ Bizovac.
U sklopu vježbe, za članove općinskog Stožera civilne zaštite i voditelje operativnih timova, održana je pokazna edukacija za rad s TETRA radio uređajima, koju je organizirao i proveo Područni ured civilne zaštite Osijek.
 
Nakon provedene vježbe, održana je analiza s ocjenom uspješnosti i prijedlozima za poboljšanje sigurnosti.