Edukacije djece i učenika s područja Osječko-baranjske županije

Područni ured civilne zaštite Osijek tijekom siječnja i veljače 2023. nastavio je s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja"  te opasnosti od mina koja se provodi prema planiranoj dinamici u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

Foto: MUP

Tako su 13. i 15. veljače 2023. provedene edukacije za 180 učenika od 1. – 4. razreda u OŠ„ D. Cesarića“  i OŠ „F. Krežme“ te za 41 dijete starije vrtićke skupine u dječjim vrtićima „Potočnica“  i „ Mak“ u Osijeku.
 
Djeca u vrtićima i školama aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata su s jedinstvenim europskim brojem 112 za hitne službe. Osim o broju 112, djeca su educirana o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. 
 
Predavanja nailaze na veliki interes djece, a dječja reakcija i brojna pitanja najveća su nagrada i ostvarenje cilja podizanje svijesti kod djece o važnosti sustava civilne zaštite.

Edukaciju djece organizirali su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje djelatnika I Policijske postaje Osijek te vatrogasaca DVD Osijek „Gornji grad“.