Područni ured civilne zaštite Osijek započeo novi ciklus edukacije djece

S početkom nove školske godine, započeo je i novi ciklus „Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja" te edukacije opasnosti od mina koje se provode prema planiranoj dinamici u dječjim vrtićima i osnovnim školama

Foto: MUP

Tako je jučer, 19. rujna Područni ured civilne zaštite Osijek u Osnovnoj školi Lug organizirao edukaciju za 40-tak djece osnovnoškolske i vrtićke dobi.

Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe, kao i sa zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Djeca su dobila i bojanke koje su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek prilagodili njihovom uzrastu.

Edukaciju su proveli djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje pripadnika policije, vatrogastva i HGSS-a stanice Osijek.