Održana vježba "OLUJNO NEVRIJEME 2019"

Foto: MUP

U Općini Vuka 16. prosinca održana je vježba civilne zaštite „OLUJNO NEVRIJEME 2019.“ s temom aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika  sustava civilne zaštite ustrojenih na području Općine Vuka na provođenju zaštite i spašavanja za slučaj olujnog nevremena. Tema vježbe proizlazi iz Procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa Općine Vuka. Vježba je organizirana u suradnji Općine Vuka kao nositelja vježbe s Područnim uredom civilne zaštite Osijek.
Osnovni ciljevi vježbe su: provjera osposobljenosti i djelovanja pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera opremljenosti, provjera procedura i planova postupanja, provjera aktiviranja i mobilizacije operativnih snaga sustava civilne zaštite, koordinacija kod provođenja mjera i aktivnosti na provođenju zaštite i spašavanja za slučaj olujnog nevremena. Vježba se organizira kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.
U vježbu su bile uključene slijedeće snage: operativne snage Općine Vuka, Stožer civilne zaštite općine Vuka, Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Vuka i povjerenik civilne zaštite za naselje Vuka, zatim vatrogasne snage Dobrovoljno vatrogasno društvo Vuka i Javna vatrogasna postrojba Čepin; ostale snage i sudionici vježbe su Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH Područni ured civilne zaštite Osijek, logistička potpora Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek, Policijska postaja Čepin, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, te djelatnici i učenici Osnovne škole Milka Cepelića Vuka.
 
Uslijed olujnog nevremena, obilnih padalina i jakog naleta vjetra, došlo je u kratkom vremenskom razdoblju do izvanrednog stanja na užem području naselja. Oštećeni su krovovi kuća, porušena su stabla, poplavljeni podrumi, prekid opskrbe električnom energijom. Znatno je oštećen krov škole, prokišnjava, potrebno je skloniti učenike unutar škole na siguran prostor. Nevrijeme još traje i ne mogu izlaziti van. Poplavljen je i podrum općinske zgrade. Prekinut je promet zbog srušenog stabla. Vatrogasci moraju uklanjati porušeno stablo radi uspostave prometa, te ispumpavati vodu iz podruma općinske zgrade. Na drugom kraju naselja zbog pucanja elektroenergetskog voda dolazi do požara otvorenog prostora, koji se zbog naleta vjetra intenzivno širi te je potrebna intervencija većeg broja vatrogasaca.
Zbog izvanrednog stanja uključuju se snage civilne zaštite – Stožer civilne zaštite, Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenici, radi zbrinjavanja ugroženog stanovništva i asanaciji posljedica nevremena. Potrebno je privremeno zbrinuti jednu obitelj čija je kuća oštećena u nevremenu. Zatim je potrebno uspostaviti redovno funkcioniranje objekata kritične infrastrukture i zaštititi ugroženo stanovništvo. Potrebna je zaštita objekta škole i sprječavanje daljnjeg oštećenja, ispumpavanje podruma općinske zgrade, te asanacija i raščišćavanje terena- prometnica, radi uspostave odvijanja prometa. Zbog nastale ugroze od poplave načelnik Općine saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite, te su prvobitno angažirani vlastiti kapaciteti iz redova vatrogastva. Općinski načelnik daje nalog za aktiviranje svih operativnih  snaga i provođenje zadaća na saniranju posljedica olujnog nevremena i zaštiti objekata kritične infrastrukture, te zbrinjavanju stanovništva. Postrojba civilne zaštite opće namjene općine i povjerenik civilne zaštite pozivaju se sukladno planu djelovanja civilne zaštite teklićem. U provedbu zadaća sukcesivno dolaze operativne snage, po protokolima i planovima djelovanja: prvo redovne snage, a zatim dopunske operativne snage civilne zaštite. Nakon uspješno provedene vježbe, organizirano je postrojavanje svih sudionika vježbe. Pohvaljujemo dobar odaziv pripadnika civilne zaštite Općine Vuka, kao i dobru koordinaciju svih operativnih timova u provedbi vježbovnih zadaća.