Provedeno osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Grada Đakova

Jučer, 17. veljače 2022., održano je osposobljavanje svih članova Stožera civilne zaštite Grada Đakova 

Foto:MUP

Osposobljavanje je radi epidemioloških mjera održano u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo.
 
Osposobljavanje  članova Stožera civilne zaštite Grada Đakova proveli su djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite Područnog ureda civilne zaštite Osijek, prema programu osposobljavanja kojeg je donijelo Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH.
 
Nakon uvoda u teme osposobljavanja, prezentirane su temeljne odrednice o sustavu civilne zaštite, planskim dokumentima u sustavu civilne zaštite, obvezama članova stožera i načelima stožernog upravljanja te odnosima s javnošću i medijima. Članovima stožera su prezentirani opći elementi sustava ZEOS i NICS, te je opisan  rad na radio-uređajima u sustavu TETRA. Na kraju je prezentirana studija slučaja kao uvod u stožernu vježbu, kojom se simulira stožerno upravljanje za izvanredni događaj olujnog nevremena, kao najvjerojatniji scenarij iz procjene rizika koji uključuje poplavu, požar otvorenog prostora, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženog stanovništva te zaštitu i saniranje posljedica na objektima kritične infrastrukture.

Na osposobljavanju je naglašena potreba stalnog unaprjeđenja sposobnosti svih sastavnica sustava. Ovaj program osposobljavanja uspješna je nadogradnja na nedavno provedenu vježbu civilne zaštite Grada Đakova, te je dogovoreno provesti ove godine smotriranje i osposobljavanje pripadnika postrojbe opće namjene, povjerenika i zamjenika povjerenika Grada Đakova, s obzirom da je provedeno ažuriranje i zanavljanje popune pripadnicima civilne zaštite.