Osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Belišća

Foto: MUP

Područni ured civilne zaštite Osijek u suradnji s Gradom Belišće i Stožerom civilne zaštite Grada Belišća organizirali su edukaciju i osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene i povjerenika civilne zaštite Grada Belišća. Osposobljavanje civilne zaštite Grada Belišća održano je u subotu, 26. listopada, u Bistrincima na lokaciji „Odmorišta Drava“.  
U provedbi osposobljavanja sudjelovali su instruktori iz nadležnih službi i institucija u okviru stručne nadležnosti kao nositelj provedbe pojedinih mjera zaštite i spašavanja, sukladno zakonskim obvezama pojedinih nositelja: Hrvatske vode VGO Osijek, Crveni križ gradska društva Osijek i Valpovo, JPVP Osijek te Područni ured civilne zaštite Osijek.
Radne točke programa osposobljavanja:
  1. Mjere spašavanja iz ruševina, nositelj: Vatrogastvo;
  2. Mjere zaštite od poplave, nositelj: Hrvatske vode;
  3. Mjere evakuacije i zbrinjavanja, nositelj: Crveni križ;
  4. Mjere zbrinjavanja-izgradnja šatorskog naselja, nositelj: PU CZ Osijek.
Polaznici su prošli praktičnu obuku kroz četiri radne točke: obrana od poplava - izrada zečjeg nasipa i protutlačnog bunara, zbrinjavanje - obuka podizanja šatorskog naselja, provođenje evakuacije i zbrinjavanja ugroženih osoba, pružanje prve pomoći, demonstracija opreme i postupaka kod spašavanja iz ruševina te postupci timova civilne zaštite i potpora redovnim operativnim snagama u spašavanju stanovništva i imovine u nesrećama i katastrofama.
Osposobljavanje je provedeno u okviru planirane strategije razvoja sustava civilne zaštite Grada Belišća, a nakon što je u proteklom razdoblju provedena popuna postrojbe, opremanje i smotriranje pripadnika civilne zaštite. Osposobljavanje je provedeno u sklopu priprema pripadnika civilne zaštite prije godišnje vježbe civilne zaštite za grad Belišće te će im u sklopu iste biti uručene i potvrde o osposobljavanju u sustavu civilne zaštite.