​Pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te osposobljavanja u sustavu civilne zaštite

U organizaciji Službe civilne zaštite Vukovar tijekom listopada su održani radni sastanci s predstavnicima gradova vezani uz pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te aktualna osposobljavanja novoimenovanih čelnika JLP(R)S za poslove civilne zaštite

Foto: MUP

Sastanci su održani od 19. do 28. listopada 2021. u Otoku, Vinkovcima, Županji, Iloku i Vukovaru. Uz aktualnu tematiku vezanu uz situaciju s COVID-om, na dnevnom redu je bilo nekoliko točaka, među ostalim pripreme za nepovoljne vremenske uvjete, osposobljavanje izvršnih tijela koja do sada nisu prošla osposobljavanje u sustavu civilne zaštite, osposobljavanje članova stožera koji do sada nisu prošli osposobljavanje u sustavu civilne zaštite, smotriranje i osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene te smotriranje i osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite.

Vezano za nepovoljne vremenske uvjete, istaknuto je kako su gradovi i općine upoznati sa svojim obvezama te su u završnoj fazi izrade i donošenja operativnih planova. Objekti za privremeni smještaj osoba su spremni za prihvat u slučaju potrebe. Djelatnici Službe obavijestili su predstavnike JLS-a da će se osposobljavanje u sustavu civilne zaštite za izvršna tijela (jedan gradonačelnik i 7 načelnika općina) koja to moraju proći provesti 7. prosinca 2021., dok je za članove stožera predviđeni termin u veljači odnosno ožujku iduće godine. Smotriranje i osposobljavanje postrojbi, zatim povjerenika i njihovih zamjenika provodit će se tijekom iduće godine i to na razini grada/općine.

Zaključno, zbog vrlo loše epidemiološke situacije zatraženo je od gradova i općina da pojačaju kontrolu provedbe Odluka i mjera koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske te preporuka i uputa donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na kraju, 27. listopada 2021. djelatnici Službe sudjelovali su na radnom sastanku u Vinkovcima kojeg je organizirala i provela Policijska uprava vukovarsko - srijemska, a vezano za zimsko održavanje prometnica. Svi prisutni sudionici (predstavnici JLS-a, Hrvatske ceste i policija) istaknuli su da su s pripremama pri kraju. Operativni planovi održavanja državnih, županijskih te nerazvrstanih cesta su u završnoj fazi izrade i donošenja.