Pripreme za nepovoljne vremenske uvjete u Vukovarsko-srijemskoj županiji

U organizaciji Službe civilne zaštite Vukovar i Policijske uprave vukovarsko-srijemske održan je radni sastanak s predstavnicima JLP(R)S, koncesionarima za ceste, inspektorom za cestovni promet i policijskim postajama, vezano za pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te stanje sustava civilne zaštite na području Županije

Foto: MUP

Radni sastanak je održan 3. studenog 2022. u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima. U prvom dijelu raspravljalo se o prometu motornih vozila u zimskim uvjetima te pripremama jedinica lokalne samouprave za nepovoljne vremenske uvjete. Predstavnici općina i gradova upozoreni su na obvezu izrade te dostave operativnih planova održavanja nerazvrstanih cesta nadležnim policijskim postajama i Službi civilne zaštite Vukovar do 15. studenog 2022. Predstavnici Službe civilne zaštite Vukovar podsjetili su JLS-e na obvezu pripreme objekata za privremeni smještaj osoba u slučaju potrebe.

U drugom dijelu sastanka provedena je analiza stanja sustava civilne zaštite. Razgovaralo se o izvršavanju obveza i Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini, analizi provedenog osposobljavanja članova stožera civilne zaštite, kao i analizi dosad provedenog osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene i povjerenika/zamjenika povjerenika civilne zaštite. Na sastanku je također bilo riječi o edukaciji za rad s aplikacijom DRSHAREi, reviziji procjena rizika od velikih nesreća te ažuriranju planova djelovanja civilne zaštite.