Nacionalni program edukacije djece u području zaštite i spašavanja

Od 6. do 9. svibnja 2019. djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite – Područnog ureda civilne zaštite Osijek u suradnji s policijskim službenicima PU osječko – baranjske te Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Osijek i Vatrogasne zajednice Osječko – baranjske županije održali su edukativna predavanja učenicima osnovnih škola "Vijenac", "Ivana Filipovića" i "Fran Krsto Frankopan" iz Osijeka, prema Nacionalnom programu edukacije djece u području zaštite i spašavanja.

Cilj ovih predavanja je upoznati djecu sa značenjem broja 112 i poticati njihov interes za prepoznavanje opasnosti te ih upoznati s postupanjima u opasnim situacijama. Kroz predavanje djeci su prikazane razne prirodne i druge nesreće (poplave, požari i potresi), kao i njihove posljedice, a prikazana im je i uloga žurnih službi u spašavanju osoba i imovine u takvim događajima. Učenici su upoznati na koji način otkloniti mogućnost izazivanja požara i drugih neželjenih situacija, kao i kako reagirati u opasnim situacijama u kojima se mogu zateći. Posebno im je skrenuta pozornost na dio prezentacije koja se odnosila na opasnosti od mina i minsko eksplozivnih sredstava, obzirom da je Osječko-baranjska županija jedna od 8 županija s minsko sumnjivim područjima. Predavanjem u sklopu projekta „Manje oružja, manje tragedije“, policijska službenica upoznala je djecu s opasnostima koje prijete od zaostalih minsko - eksplozivnih sredstava i pirotehničkih sredstava. Djeci je skrenuta pozornost da sve što je sumnjivo može biti i opasno te da pronađene sumnjive predmete odmah prijave odraslima, odnosno policiji. Posebna pozornost posvećena je pirotehničkim sredstvima, kao i opasnostima koje prijete uslijed nestručnog rukovanja takvim sredstvima.

Po završetku predavanja djeci su podijeljene edukativne bojanke sa slikovitim prikazom ponašanja u određenim situacijama.