Služba civilne zaštite Vukovar provela edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar započeli su s provođenjem edukacije građana o sustavu civilne zaštite te su u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave od 26. do 31. siječnja 2024. u Iloku, Bapskoj, Šarengradu i Mohovu održali edukacije građana i članova zainteresiranih udruga

Foto: MUP

Edukacije su održane s ciljem informiranja građana o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije te mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, a u cilju jačanja svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa te ostvarivanje zaštite i spašavanja od prirodnih nesreća i katastrofa.
 
Tijekom edukacije obrađeni su postupci koji se poduzimaju u prirodnim nesrećama i katastrofama poput potresa, požara ili poplava, te kako svojim doprinosom i pravilnim ponašanjem izbjeći da dođe do njih. Naglasak je stavljen i na zaštitu i spašavanje od civilizacijskih nesreća te kako postupati ako dođe do radiološke, nuklearne nesreće ili nesreće s opasnim tvarima. Sudionici su upoznati s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, mjerama i aktivnostima koje se provode, kao i sa svojim pravima i obvezama te što trebaju činiti prije, za vrijeme i po završetku nesreće.

Edukacijom građana doprinosimo podizanju razine svijesti i sposobnosti suočavanja s potencijalnim rizicima. Na taj se način poboljšava sigurnost cjelokupne zajednice, smanjuju se nesreće i doprinosi općoj sigurnosti. Sva naučena znanja povećavaju sigurnost građana te potiču solidarnost i suradnju među njima.